DAVmeeting

Om du abonnerar på videokonferens som tjänst låser du inte in er i en viss teknisk lösning, utan kan tillvara de nya möjligheter framtiden bär med sig. Ni har tillgång till hela videokonferensvärlden.

Samtidigt som ni inte behöver tänka på annat än att sätta er i rätt konferensrum.

IT-branschen är extremt föränderlig. Nya saker händer varje dag. Produkter som var det hetaste heta för ett år sedan kan vara antikviteter idag.

För att ni inte ska låsas till en viss hårdvara eller en viss lösning, levererar tillverkare och leverantörer idag det som kunderna önskar: Det finns många begrepp för detta men de mest förekommande är  ”molnet”, ”molntjänster” eller ”cloud”.

Man talar också om BYOD (Bring Your Own Device). Det innebär i korthet att du skall kunna koppla upp dig oavsett vilken plattform du använder, var du än befinner dig.

Vi var tidiga med att erbjuda vår egen molntjänst, DAVmeeting.

DAVmeeting – riktigt mycket innehåll.

När ni använder DAVmeeting så får ni tillgång till bland annat:

  • Uppkoppling mot SFB – Skype for business (tidigare Microsoft Lync).
  • Videosamtal ifrån videosystem, dator, smartphone, laptop – BYOD.
  • Streaming & Recording – live och/eller on demand.
  • Mötesbokning.
  • Brandväggstraversering.
  • Flerpartssamtal med i princip obegränsat antal deltagare.
  • Statistik och rapportering för ert användande i tjänsten

Dessutom erbjuder vi mycket annat. Kontakta vår representant för en fullständig presentation.

DAVsupport

Skräddarsydd support med obegränsad tillgång - Kontakta oss eller boka möte för mer information.

DAVmeeting

Videokonferens med uppkoppling var du än befinner dig genom DAVmeeting - Kontakta oss eller boka möte för mer information

Huvudkontor
Södra Ågatan 18A
431 35 Mölndal
Telefon:031-775 97 00
E-post:  info [at] dav.se

Filial Stockholm
Arenavägen 33

121 77 Johanneshov
Telefon: 08-650 98 30
E-post: info [at] dav.se

Öppettider 

30/4 stänger vi kl 12.00

1/5 har vi stängt

Mån-fredag kl 8.00-16.30

DAVison, läs mer oss  klicka här!