Nyheter

När ni väl träffas: Se till att det blir riktigt bra möten.

Praktiska lösningar som funkar i vardagen.

När ni väl träffas: Se till att det blir riktigt bra möten.

Praktiska lösningar som funkar i vardagen.

Pressmeddelanden

 DAV Partner har tecknat nytt ramavtal med Göteborgs stads upphandlings AB Avtalsnummer IK15303-01 Avtalet omfattar AV-produkter ink tillhörande tjänster Startdatum är den 2016-01-01 och gäller fram till 2017-12-31 med option på 1+1 år.

Vi är glada och stolta över förnyat förtroende av SKL Kommentus inköpscentral, att få fortsätta vårt arbete som leverantör till över 600 stycken avropsberättigade enheter inom landsting och kommun med tillhörande bolag, säger Staffan Skommargård, marknadsansvarig på DAV Partner.  

Nytt avtal, referensnummer 5821,  gäller i 2 år med option på 1+1 år. 

Avtalet gäller från och med den 15/6 2015.

 

Upphandlingen för videokonferenslösningar, produkter och tjänster 2013

DAV Partner är sedan februari 2012 leverantör på ramavtalet ”Kammarkollegiet AV-produkter”. Återigen har DAV Partner fått förtroendet att leverera mot Kammarkollegiet, denna gång avser det videokonferens med tjänst och tillbehör till på Kammarkollegiet ramavtal ”Digitala Mötesrum”.

DAV Partner hjälper organisationen Missing People,  att på ett effektiv sätt kommunicera under sina hjälpinsatser.

Missing peoples personal får till sin hjälp kraftfulla megafoner,  för att nå ut till stora folksamlingar.

Megafonerna skall finnas ute på de olika avdelningarna runt om i Sverige.

Vårt stöd till Missing People får direkt genomslag i verksamheten och kommer att bidra till att arbetet på fältet blir mer effektivt, säger Staffan Skommargård på DAV Partner.

Vi lyckönskar Missing People i sitt fortsatta arbete med att rädda liv!

DAV Partner har tecknat ett nytt ramavtal med Kammarkollegiet gällande leverans av AV-utrustning med tillhörande tjänster.

Kammarkollegiet har fått i uppdrag att upphandla ramavtal för staten samt ett större antal kommuner och landsting.

Avtalet som tidigare hanterades genom VHS (Verket för Högskoleservice) har varit avtalslöst i närmare fyra år på grund av överprövningar och en stoppad upphandling.

Avtalet börjar gälla från och med den 26/2-2013 och löper på 12 månader med option på ytterligare 36 månader.

”Med start i maj 2012 så påbörjade DAV Partner  en rikstäckande leverans utav Lifesize videokonferens till Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet – NBV och IOGT-NTO. Projektet innefattar såväl full infrastruktur för inspelning, bryggning, mobilitet, brandväggstraversering m.m. som konferensanläggningar ute på orterna.
Detta levande projektet har blivit väldigt lyckosamt för samtliga inblandade parter. Därför har branschtidningen ”Telekom idag” gjort en artikel hos kund med inriktning på mobila klienter.

L-12 är den 5:e generationen av de dokumentkameror som populärt brukar kallas ”Lärarens verktyg”.
L-12 är en mer avancerad modell av den populära L1-ex som är den mest sålda dokumentkameran i världen.

Avtalet är det första på flera år som renodlar AV-produkter med tillhörande tjänster; från enkla inköp till komplexa lösningar. Upphandlingskriterierna var kvalitet, kompetens, organisation och pris. Flera kranskommuner omfattas av avtalet.

De flesta företag som ISO-certifierar sig tillhör den tillverkande industrin. I renodlade projekt- och försäljningsbolag är det däremot ovanligt. DAV Partner, som helt nyligen certifierats enligt ISO 9001, tillhör därmed undantagen. 

– Certifiering är ovanligt i vår bransch, vi är en bland de första säger Staffan Skommargård, kvalitetsansvarig i en kommentar.

DAV partner arbetar med helhetslösningar inom AV-teknik och videokonferenser. Framför allt det sistnämnda området har expanderat kraftigt, av tre skäl:

Sidor

Huvudkontor
Södra Ågatan 18A
431 35 Mölndal
Telefon:031-775 97 00
E-post:  info [at] dav.se

Filial Stockholm
Arenavägen 33

121 77 Johanneshov
Telefon: 08-650 98 30
E-post: info [at] dav.se

Öppettider 

30/4 stänger vi kl 12.00

1/5 har vi stängt

Mån-fredag kl 8.00-16.30

DAVison, läs mer oss  klicka här!