Lust som framgångsrecept

Kombinationen hög kompetens och lång erfarenhet har utvecklat DAV Partner till ett specialiserat bolag inom AV-teknik och Videokonferens. Inriktningen är skräddarsydda tjänster och lösningar till större avtalskunder.

Detta gör att DAV Partner idag är en etablerad leverantör till stat och kommun, med resurser för rikstäckande distribution av AV-tjänster, projektering och installation och med ett rikstäckande servicenätverk.

Trygghet för kunden
– Framgångskonceptet är att vi från grunden jobbar med produkter som vi tycker är intressanta. Till det har vi lagt relationer som en viktig byggsten i samarbetet med kunder och leverantörer. Detta tillsammans med vår kompetens och affärsmässighet gör att vi har lyckats bra, säger VD Stefan Bernersjö och fortsätter:
– DAV Partner ska stå för omsorg om kunden, vilket kunderna ska känna i sina relationer med oss. Det ska även göra att de känner en trygghet att arbeta med oss. Vi värnar om goda, personliga relationer mot kunder och leverantörer. Detta är lika viktigt internt i bolaget.

Viktigt samarbete

DAV Partner ingår sedan 2018 i Dustin som är en av nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner.

Läs mer om Dustin här: www.dustingroup.com

Videokonferens
Sedan DAV Partner startade 2001 har bolaget expanderat från en omsättning på 18 till 90 miljoner kronor.
– En påtaglig expansion har skett framför allt under de tre-fyra senaste åren, bland annat genom videokonferens, konstaterar Stefan Bernersjö. I höstas kom direktiv från regeringen att samtliga statliga verk ska börja använda teknik för videokonferens, eftersom det både har ekonomiska och miljömässiga fördelar.
– Det är en intressant era som startat. Videokonferens är mycket närbesläktad med våra övriga tjänster som vi levererar. Vi har därmed kompetensen och goda möjligheter att möta efterfrågan från verk och myndigheter, säger Stefan Bernersjö.

 


Stefan Bernersjö, VD

 

Rikstäckande
Genom att arbeta rikstäckande med ramavtal, så som Dav Partner gör, skapas goda möjligheter att bygga på långsiktighet.

– Utöver representation på avtalet kammarkollegiet för konferensteknik och videokonferens-utrustning har vi också avropsavtal inom av-utrustning med Göteborgs stad, samt deras kranskommuner.
– Vi har avtal med ett 100-tal kommuner och många företag och institutioner, säger Stefan Bernersjö.

– Inriktningen ligger på större avtalskunder, där framför allt utbildningssektorn på både statlig och kommunal nivå är betydelsefull för oss. Spannet är från förskola, grundskola och gymnasier till högskolor och universitet. En sektor som har ett kontinuerligt behov av AV-teknik, inte minst i form av olika bildlösningar som används i undervisningen.
– Att vi är representerade i universitets-städerna bidrar också till en stor geografisk spridning.

15 Varugrupper
DAV Partner erbjuder en produktflora som byggts upp utifrån kundernas behov.
– Utvecklingen går mot allt billigare teknik, men som är mer kvalitativ och användarvänlig för kunden. Vi erbjuder en produktportfölj med stor bredd och ett produktomfång från konsumentelektronik till det mest avancerade, totalt omfattas cirka 15 varugrupper. En devis är att inte sälja hur mycket som helst, utan förmå kunden att handla så mycket som möjligt. Nyckeln till detta är att upprätta goda relationer, säger stefan Bernersjö.
– Vårt uppdrag är att utifrån kundernas behov projektera och koordinera installationer och teknik för att uppnå önskad funktion. Komplexa upphandlingar kräver stor flexibilitet, vilket också är en måttstock för oss. Branschen är dynamisk, där tekniken hela tiden driver förändringar och skapar nya behov. Därför måste vi vara på tårna, kunna möta nya krav, anpassa oss och vara lyhörda, avslutar stefan Bernersjö.

Värdegrunder

DAV-Partners filosofi är att vara en komplett oberoende leverantör. I vår roll som rådgivare part är det en självklarhet att inte styra val av produkt efter tillverkare. Vi ska alltid ta hänsyn till vad som är bäst för kunden avseende kvalitet, funktionalitet samt ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Nyckeltal

Nyckeltal DAV 2017-12-31
• DAV Partner omsätter idag ca 74 Mkr
• DAV Partner ingår sedan 2018 i Dustin som är en av nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor samt privatpersoner.
 

Historia

• DAV Partner AB grundades 2001 och har sitt säte i Mölndal.
• DAV Partners affärsidé är att sälja och koordinera varor och tjänster inom AV-området mot myndighet och förvaltning samt företag och industri.
• Gedigen kompetens och erfarenhet i kombination med rationella metoder i affärsprocessen har sedan starten gjort bolaget konkurrenskraftigt och lönsamt.
• Sedan starten har bolaget vuxit, från 4 till idag 12 personer. Filialkontor har etablerats i Stockholm .
• DAV Partner AB har sedan starten placerat sig som ett av de främsta bolagen i sin bransch inom de största upphandlingarna i Sverige gällande ramavtal för stat, kommun och landsting . Bolaget har även haft en stark tillväxt mot det privata näringslivet där behovet är stort av en gränsöverskridande teknikpartner som kan leverera infrastruktur inom både videokonferens och AV utrustning.

 

 

 

DAVision Magasin

Läs mer om DAV och våra projekt. Den digitala tidningen DAVision kan du läsa online.

Läs det senaste numret av DAVision här!

Läs DAVision nr 1 här

Läs DAVision nr 2 här

Huvudkontor
Södra Ågatan 18A
431 35 Mölndal
Telefon:031-775 97 00
E-post:  info [at] dav.se

Filial Stockholm
Arenavägen 33

121 77 Johanneshov
Telefon: 08-650 98 30
E-post: info [at] dav.se

Öppettider 

30/4 stänger vi kl 12.00

1/5 har vi stängt

Mån-fredag kl 8.00-16.30

DAVison, läs mer oss  klicka här!