ISO – kvalitet och miljö

Kvalitet är vårt adelsmärke och för att på bästa möjliga sätt bygga vår verksamhet är vi certifierade enligt ISO9001 (kvalitet) och ISO14001 (miljö). Vi arbetar efter en väl utprovad projektmodell som säkerställer att produkter och projekt levereras i tid med rätt kvalitet.

iso_gron.jpg

iso_rod.jpg

Kvalitetspolicy
• DAV Partner AB:s verksamhet ska kännetecknas av kvalitet i alla led, inte minst i förhållande till kunderna. Krav på DAV Partner ska uppfyllas. 
• DAV Partner AB ska vara en pålitlig och förtroendeingivande samarbetspartner.
• Genom förståelse och gott samarbete internt ska kvaliteten gentemot kunden ständigt förbättras.
• Kvalitet är alla medarbetares angelägenhet och ansvar.

Miljöpolicy
DAV Partner AB har alltid varit medvetet om sitt ansvar för miljön. Följande principer är vägledande för DAV Part AB:s miljöarbete:

• Att miljöarbetet integreras i verksamheten och stödjer DAV Partner AB:s huvudmål: lönsamhet, nöjda kunder och engagerade medarbetare.
• Att miljöhänsyn beaktas i beslut på alla nivåer i organisationen.
• Att miljöarbetet inriktas mot ständig förbättring och bygger på kunders, leverantörers, anställdas och andra intressenters delaktighet.
• Att miljökommunikationen kännetecknas av öppenhet och bygger på fakta.
• Att vi uppfyller lagar och andra krav samt arbetar förebyggande för att minska miljöpåverkan.

 

iso_diplom.png

 

 

Huvudkontor
Södra Ågatan 18A
431 35 Mölndal
Telefon:031-775 97 00
E-post:  info [at] dav.se

Filial Stockholm
Arenavägen 33

121 77 Johanneshov
Telefon: 08-650 98 30
E-post: info [at] dav.se

Öppettider 

30/4 stänger vi kl 12.00

1/5 har vi stängt

Mån-fredag kl 8.00-16.30

DAVison, läs mer oss  klicka här!