Så här gör vi dina verkliga möten overkligt bra.

Varje projekt är unikt för oss, alla detaljer påverkar resultatet. Erfarenhet och nytänkande vävs ihop för att hitta den perfekta lösningen.

Vi redovisar här olika koncept som vi arbetar med på DAV Partner. Genom erfarenheter från tidigare projekt kan vi många gånger snabbt guida till en beprövad lösning som vi vet fungerar. Grundbulten i våra koncept är lösningar som baseras på kunskap och rutin. Nedan finner ni ett urval av våra koncept.

Skola/ utbildning

Det digitala klassrummet kallades länge framtidens klassrum, men nu är framtiden redan här och det är en självklarhet att klassrummen är IT-anpassade. Vi har varit med sedan starten och har levererat hundratals digitala klassrum runt om i Sverige. För att få ut så mycket som möjligt av tekniken i ett klassrum krävs ett bra underlag. Vi börjar därför med en behovsanalys tillsammans med skolans personal. Till vår hjälp har vi dels vår erfarenhet, dels skolanpassade produkter med fokus på användarvänlighet, säkerhet samt kvalitet och miljö. För att säkerställa en långsiktigt stabil funktion och drift erbjuder vi förstås möjligheten att teckna serviceavtal.

Vi träffar er gärna för att förutsättningslöst diskutera vidare och berätta om våra erfarenheter.

Kontakta oss
Telefon 031 – 775 9700, 08 – 650 98 30.

Digitala skyltar

Digitala skyltar blir allt vanligare i alla typer av miljöer, både inom- och utomhus. Vi hanterar hela processen: Mjukvara, hårdvara, content, signaldistribution, kapslingar, skalskydd samt finansiering är alla frågor som ska hanteras på ett smart sätt för att få en kostnadseffektiv plattform. Att ha en leverantör som knyter ihop alla delar förenklar både inköp och drift. För att säkerställa en långsiktigt stabil funktion och drift erbjuder vi förstås möjligheten att teckna serviceavtal.

Vi träffar er gärna för att förutsättningslöst diskutera vidare och berätta om våra erfarenheter.

Kontakta oss
Telefon 031 – 775 9700, 08 – 650 98 30.

Konferensrum

Vikten av att ha en fungerande teknik när vi möts i olika mötesmiljöer ökar hela tiden. Displayer, styrsystem, ljud och videkonferens gör interaktivitet möjlig på ett fantastiskt sätt. Utmaning när valet av teknik i ett konferensrum ska avgöras är att kunna kombinera design, ergonomi och funktion. Vi har lång erfarenhet av att integrera teknik utan att låta den ta över rummet. Vi hjälper er att skapa förutsättningar för ett lyckat möte. För att säkerställa en långsiktigt stabil funktion och drift erbjuder vi förstås möjligheten att teckna serviceavtal.

Vi träffar er gärna för att förutsättningslöst diskutera vidare och berätta om våra erfarenheter.

Kontakta oss
Telefon 031 – 775 9700, 08 – 650 98 30.

Hörsalar

Vår erfarenhet genom mångårigt samarbete med landets ledande högskolor och universitet ger oss kunskap som är mycket värdefull i vårt arbete med att ta fram fungerade tekniska lösningar för hörsalar. Varje hörsal är unik och kräver anpassningar av AV-teknik för att undervisningen ska bli bra. Dessutom ska gränslös kommunikation i form av IT-baserade hjälpmedel kombineras med traditionell utrustning. Interaktivitet via skrivtavlor och videokonferens med dokumentkameror ska forma undervisning till en positiv upplevelse för både lärare och elev. Vårt uppdrag är att skapa en plattform som alla ska kunna hantera, och som dessutom lever upp till olika tekniska krav. Till exempel ska funktionalitet i form av bra bild kunna möta olika upplösningar och signalstandarder. Vi arbetar i projektform med stöd av processer från vårt integrerade ledningssystem (ISO 9001/14001) för att säkerställa kvaliteten. Vi utför installationer över hela Sverige. För att säkerställa en långsiktigt stabil funktion och drift erbjuder vi förstås möjligheten att teckna serviceavtal.

Vi träffar er gärna för att förutsättningslöst diskutera vidare och berätta om våra erfarenheter.

Kontakta oss
Telefon 031 – 775 9700, 08 – 650 98 30.

Patient – TV

I takt med att utvecklingen av TV-apparater fortskrider står många vårdinrättningar inför ett generationsskifte inom patient-TV. En långsiktig investering ska främja miljön, något som blir tydligt vid val av TV. Idag finns LED-teknik som både är strömsnål och lätt att placera. Detta öppnar för nya applikationer som tidigare kanske inte varit möjliga. Vi tillhandahåller ett komplett sortiment av LED, LCD TV apparater, fästen, kablar och säkerhetslösningar. Vi utför installationer över hela Sverige. För att säkerställa en långsiktigt stabil funktion och drift erbjuder vi förstås möjligheten att teckna serviceavtal.
Vi träffar er gärna för att förutsättningslöst diskutera vidare och berätta om våra erfarenheter.

Kontakta oss
Telefon 031 – 775 9700, 08 – 650 98 30.

Ljudsystem

Ljud i idrottshallar, butiker, showrooms, utställningshallar med mer ställer specialla krav: Ljudtryck, taluppfattbarhet, täckning, funktion och säkerhet ska vägas in när ett system ska designas. Vi har utfört många installationer, både små och enkla och stora krävande. Till vår hjälp har vi världens ledande tillverkare av högtalare och elektronik. Tillsammans kan vi konstruera ljudlösningar som möter dagens och framtidens behov. Vi utför installationer över hela Sverige. För att säkerställa en långsiktigt stabil funktion och drift erbjuder vi förstås möjligheten att teckna serviceavtal.

Vi träffar er gärna för att förutsättningslöst diskutera vidare och berätta om våra erfarenheter.

Kontakta oss
Telefon 031 – 775 9700, 08 – 650 98 30.

Hörselanpassningar/ hörslingor

Vi har ett komplett sortiment av både mobila och fasta hörslingor för allmänna utrymmen. Vår installationspersonal är specialutbildad för att leverera, installera och driftsätta hörslingeanläggningar. För att säkerställa en långsiktigt stabil funktion och drift erbjuder vi förstås möjligheten att teckna serviceavtal.

Vi träffar er gärna för att förutsättningslöst diskutera vidare och berätta om våra erfarenheter.

Kontakta oss
Telefon 031 – 775 9700, 08 – 650 98 30.

Huvudkontor
Södra Ågatan 18A
431 35 Mölndal
Telefon:031-775 97 00
E-post:  info [at] dav.se

Filial Stockholm
Arenavägen 33

121 77 Johanneshov
Telefon: 08-650 98 30
E-post: info [at] dav.se

Öppettider 

30/4 stänger vi kl 12.00

1/5 har vi stängt

Mån-fredag kl 8.00-16.30

DAVison, läs mer oss  klicka här!