Referenser

DAV Partner har uppdrag inom en rad olika branscher.  Nedan visas ett urval av våra uppdrag inom AV-Teknik.

För att se DAV's samtliga referenser, inom både AV-Teknik och Videkonferens, se Referenser

Göteborgs Universitet

Göteborgs Universitet, samhällsvetenskapliga fakultetens utbildningsuppdrag är det största inom Göteborgs universitet och våra utbildningar håller hög kvalitet. Här finns även internationellt framstående forskning kring demokrati och politik, arbetsliv och sociala relationer, risk och trygghet, individens anpassning och utveckling samt global förändring.

DAV Partner fick i uppdrag att modernisera en hörsal som används för utbildning.
Hörsalens befintliga teknik motsvarade inte dagens krav på enkelhet och hög kvalitet på ljud och bild, i samband med moderniseringen utfördes också en sidoentreprenad där belysning och interiör förnyades. Man upplevde bland annat störningar i bild och ljud vid drift av systemet, det fanns också problem att ansluta nya datorer samt att det var svårt för användare och tekniker att sköta systemet.

Man valde en projektor med hög ljusstyrka och upplösning, projektorn är utrustad med dubbla lampor, vid ett eventuellt lamphaveri kan föreläsningen fortsätta med reducerad ljusstyrka vilket ger kunden en säkerhet.
Centralt i systemet finns en avancerad styrsystemprocessor som styr de olika produkterna i anläggningen, den manövreras från en LCD touchpanel med enkla grafiska symboler som representerar respektive funktion.
Användaren behöver inte oroa sig för krånglig teknik, utan kan helt enkelt trycka på LCD touchpanelen för att t.ex. visa sin bärbara dator eller visa TV för studenterna.

Flertalet trådlösa mikrofoner, både handhållna och headset finns också i salen, systemet är alltid aktivt, och det enda användaren behöver göra är att slå på den trådlösa mikrofonen, därefter kan man börja sin presentation. Med dessa mikrofoner kan man använda salen till flera aktiviteter, t.ex. disputationer och paneldebatter.
Ljudet hanteras i en ljudprocessor, vilket möjliggör flexibla lösningar och framtida utbyggnad och ändringar i systemet.

Att man väljer ett LCD touchpanel system, beror på att kunden vill minimera behovet av utbildning för att sköta tekniken, och för att möjliggöra framtida ändringar i systemet som då kan programmeras om till önskade nya funktioner.
Kunden kan vara med i framtagningen av den grafiska layout som skall användas i panelen, för att få den exakt anpassad till verksamheten och de personer som skall använda den.

Burgårdens utbildningscentrum

Burgårdens utbildningscentrum är centralt beläget i Göteborg.
Här finns ett rikt programutbud fördelat inom flera olika utbildningsformer. Flera skolor med olika inriktningar samsas under samma tak - mitt i händelsernas centrum på evenemangsstråket mellan Ullevi och Scandinavium.

DAV har fått förtroendet att förse enheterna med modern digital teknik för att möjliggöra effektiv och spännande undervisning, målsättningen är att det skall vara hög kvalitet på ljud och bild med anläggningar som är enkla för brukarna att hantera.

Klassrummen är utrustande med en modern projektor med hög ljusstyrka som ger bra bildkvalitet, projektorn förses med avancerat stöldskydd.
Filmduk och aktiva högtalare monteras, förutom detta monteras en enkel styrpanel på vägg. Genom styrpanelen har man alltid möjlighet att använda projektorn, utan att behöva fundera över borttappade fjärrkontroller.

case_burgarden.png

Eftersom flera verksamheter finns samlade under samma tak, kan också teknikbehoven se olika ut beroende på vilken undervisning som bedrivs.
På vissa platser monteras tillexempel en kortskjutande projektor som projicerar bild direkt på en skrivtavla. Vissa verksamheter har behov av en Interaktiv skrivtavla. Några lokaler är K-märkta, där anpassas tekniken med en mobil skrivtavla med tillhörande projektor, då behövs ingen montering i väggarna.

DAV Partner tar hand om helheten när det gäller nyprojektering, flytt, montering, service och support samt lokaler med särskilda krav.
DAV Partner loggar också all monterad utrustning med serienummer
Kunden får i och med detta en bra överblick på monterad utrustning.

Lunds Universitet

Lunds Universitet har skapat ett nytt flervetenskapligt institut med en inriktning att ge forskare från olika områden möjlighet att samverka, universitet har bland annat utryckt målet för institutionen så här.

”Pufendorfinstitutet har som syfte att vara en oas för fria tankeutbyten och, i linje med universitetets strategiska plan, initiera och uppmuntra gränsöverskridande forskning av högsta internationella kvalitet i samverkan med experter från olika discipliner.”

DAV erhöll uppdraget att utrusta 3 lokaler med modern digital teknik för att möjliggöra effektiva möten på plats lika väl som på distans, målsättningen var att leverera hög kvalité på bild och ljud med anläggningar som är lätta att hantera för varje brukare.

Hörsalen har dubbla projektorer med bildväxlar och scaler för att säkerställa högsta bildkvalité och möjlighet att presentera 2 olika bildkällor samtidigt.
Ljudsystemet är uppbyggt kring en digital ljudmixer för bästa ljudkvalite´.
All teknik styrs via en touchpanel med en intuitiv layout som även blivit standard i andra salar runt om på universitetet. Salen kan med ett knapptryck kopplas om till att vara manuellt styrd av en AV-tekniker.

case_lund.png

Videokonferenslokalen med sina dubbla 65” videoskärmar och avancerat mikrofonsystem styrs även den i sin helhet av en touchpanel som förenklar uppkoppling av samtal och styrning av konferensen.

Seminarierummet är utrustat med projektor och digital skrivtavla samt ett enklare styrsystem för styrning av projektorn.

Karolinska Universitetssjukhuset

DAV Partner har levererat AV-teknik med tillhörande tjänster till Karolinska Universitetssjukhuset.

JULA

DAV Partner har levererat AV-teknik med tillhörande tjänster till JULA.

Vallentuna Kommun

DAV Partner har levererat AV-teknik med tillhörande tjänster till Vallentuna Kommun.

Chalmers IT Universitet

IT-universitetet är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för att främja forskning, utbildning och samverkan inom IT och kommunikation (IKT).

Den befintliga tekniken som varit monterad sedan flera år motsvarade inte dagens krav på modern digital teknik för undervisning. Tillexempel fick man problem med upplösningar från nya datorer. De gamla projektorerna var också  ljussvaga och hade en hög ljudnivå

DAV Partner tog därför fram förslag på uppgradering av tekniken, man valde en projektor med wide upplösning och hög ljusstyrka, som accepterar de flesta typer av datorsignaler i dag.
Man valde förutom ett VGA anslutning också en DVI anslutning för de nya enheterna som successivt kommer att anslutas med digitala signaler.
Projektorn monteras i flera fall i en offentlig miljö, dit personer har tillgång i stort sett hela dygnet. DAV Partner föreslog därför ett rejält stöldskydd som visuellt avskräcker från tillgrepp.
Modern undervisningsteknik skall vara enkel att hantera, därför valde man ett styrsystem på vägg för manövrering av projektor och ljud. En smart lösning är också att brukaren närsomhelst kan ansluta sin mp3 spelare eller annat externt ljud utan att behöva starta projektorn.
Systemet är också förberett för att kunna enkelt kunna koppla in en trådlös mikrofon i framtiden.

DAV Partner AB fick förtroendet att driftsätta flertalet  lärosalar med denna teknik.

Huvudkontor
Södra Ågatan 18A
431 35 Mölndal
Telefon:031-775 97 00
E-post:  info [at] dav.se

Filial Stockholm
Arenavägen 33

121 77 Johanneshov
Telefon: 08-650 98 30
E-post: info [at] dav.se

Öppettider 

30/4 stänger vi kl 12.00

1/5 har vi stängt

Mån-fredag kl 8.00-16.30

DAVison, läs mer oss  klicka här!